Tietosuojakäytäntö

 

Päivitetty 12.07.2023

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu (Kierrata.com) käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa.

Henkilötietojen käsittelyssä käytetään soveltuvaa lainsäädäntöä sekä toimialan itsesääntelyä, kuten Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ja IAB Finland ry:n antamia ohjeistuksia.

Rekisterinpitäjä

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu
Y-tunnus: 
2766979-1
Kääntöpiiri 4c 22
02210 Espoo

Kerättävät henkilötiedot

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu  ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

Annetut henkilötiedot

Asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän eri yhteyksissä, kuten tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

 • perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot
 • tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • tietoja vastauksista Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu  tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
 • puhelutiedot, kuten asiakaspalvelupuhelut
 • kun asiakas toimii myyjänä Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu  omistamalla kauppapaikalla, häneltä kerätään myös pankkitilin numero myyntitulon maksua varten.

Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalveluin käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
 • ip-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto maan tarkkuudella
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.

Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän kuten uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä. Lisätietoja evästekäytännöistä.

Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palvellakseen asiakkaitaan ja verkkopalveluiden käyttäjiä paremmin Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisessä kohdassa mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin. Kuluttajien yksityisyydensuojan varmistamiseksi Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu ei tee oletuksia arkaluontoisina pidettävistä tiedoista.

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen siten ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja vaarannu.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen, tuotteiden ja palvelujen kehitykseen sekä kaupallisiin tarkoituksiin.

Asiakassuhteen hoitaminen

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:

 • Tuotetilausten toimittamiseen
 • asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään
 • asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen
 • laskutukseen
 • kilpailuiden tai arvontojen suorittamiseen
 • Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu välittää tarvittavat henkilötiedot käyttäjien ja myyjien välillä käsitellessään omistamansa kauppapaikan tilauksia.

Asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävä henkilötietojen käsittely perustuu Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä.

Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa asiakassuhteen hoitamiseksi tehtävään henkilötietojen käsittelyyn olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen sekä palvelun laadun ja -tarjonnan parantamiseen. Tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tehtäviä toimenpiteitä voivat ovat esimerkiksi tuote- tai sisältösuositukset tai palvelujen personointi. Tuotteita ja palveluja kehitetään myös kyselyiden ja palautteiden avulla.

Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen.

Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu Muuttomyynti Palvelut PK-Seutuoikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien hyväksi.

Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa tietojen käyttöön tuotteiden ja palvelujen kehityksessä evästeasetuksilla.

Kaupalliset käyttötarkoitukset

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu voi käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muihin kaupallisiin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa, suoramarkkinoinnissa tai mainosten näyttämisessä kolmansien osapuolten alustoilla.

Tietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asiakkaan suostumukseen. Muun mainonnan ja tuotteiden suosittelun osalta henkilötietojen käsittely perustuu Muuttomyynti Palvelut PK-Seutuoikeutettuun etuun.

Asiakas voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen asiakaspalvelussa. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen evästeasetuksilla tai kolmansien osapuolten mainosnäyttöihin säätämällä alustojen omia mainosasetuksia.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu hyödyntää henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kappaleessa Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta. Lisäksi Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, jolloin Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi.
 • Markkinointitoimenpiteen, tutkimuksen tai materiaalin toimitusta varten. Tällaiset palveluntarjoajat toimivat aina Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu  lukuun ja Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu  valvonnan alla. Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja markkinointia varten kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja markkinointiin itsenäisesti.
 • Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jos se on välttämätöntä Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistetaan henkilötietojen suojan riittävä taso soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

Yksilön oikeudet ja mahdollisuudet vaikuttaa

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

 • Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.
 • Asiakkaalla on oikeus siirtää tiettyjä itseään koskevia henkilötietoja toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään.

Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu  asiakaspalveluun.

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu verkkopalveluiden käyttäjällä on oikeus vaikuttaa evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu palveluissa. Lisätietoja evästeiden hyödyntämisestä ja niihin liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista löydät Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu evästekäytännöistä.

Tietoturva

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Henkilötietoja suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietoturvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla pääsyä tietoihin ja varmistamalla, että työntekijämme sekä alihankkijamme käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Muuttomyynti Palvelut PK-Seutu voi muuttaa tai päivittää tätä tietosuojakäytäntöä määräajoin etukäteen tai ilman ennakkoilmoitusta lähettämällä päivitetyn tietosuojakäytännön verkkosivustollamme tai osana palveluitamme. Voit aina tarkistaa tämän asiakirjan yläreunan "Viimeksi päivitetty" -päivämäärän nähdäksesi milloin tietosuojakäytäntöä on viimeksi muutettu. Suosittelemme, että tarkistat tämän tietosuojakäytännön aika ajoin. Jos jatkat verkkosivustomme ja/tai palveluidemme käyttöä päivitetyn tietosuojakäytännön julkaisemisen jälkeen, olet suostunut tällaisen tietosuojakäytännön sisältöön. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTTUVIA TULEVIA MUUTOKSIA, PITÄISI LOPETTAA SIVUSTOSI JA PALVELUJEMME KÄYTTÖ tällaisten muutosten voimaantulopäivän jälkeen. Huomaa, että Palveluista poistumisen jälkeen kaikki juuri ennen poistumistasi voimassa olevat tietosuojakäytännöt sitovat sinua edelleen.

Kysymyksiä

Jos haluat esittää kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme, saada lisätietoja, tarkastella henkilökohtaisia ​​tietojasi tai tehdä valituksen, ota meihin yhteyttä osoitteeseen info@Muuttomyynti.fi.